Generalforsamling den 10. marts 2018

Invitation til generalforsamling i Landsforeningen for bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn.

Generalforsamling 10-3-18 kl. 13.00

hos Advokat Hanne Ziebe Vester Alle 7 8000 Århus

Roskilde 4-2-18

Kære medlemmer i Foreningen for bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn.

 

Generalforsamlingen er 10-3-2018

 

Generalforsamlingen finder i år sted hos: Adv. Hanne Ziebe, Vester alle 7, 8000 Århus

 

Adv. Hanne Ziebe vil efter generalforsamlingen komme med et oplæg om forvaltningsrettigheder i børnesager.

 

Dagens program:

 

Kl. 12.00 Fælles frokost m. smørrebrød.

Foreningen er vært for foreningens kontingentbetalende medlemmer.

Tilmelding til spisning på mail til formand Tove Clausen, mail. tove-clausen@live.dk

For at deltage i spisningen kræves det, at der er betalt kontingent for 2018. 

125 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for husstandsmedlemskab max. 2 personer i samme husstand.

Kontingent indbetales på foreningens konto i Nordea, Reg. 2300 og konto nr. 4385-953-599 eller via mobil-pay: 32609

Kontingent følger kalenderåret.

 

Kl. 13.00 Generalforsamling

 

                Kaffe Pause

 

Kl. 14.30 Oplæg ved Hanne Ziebe

 

Kl. 15.30 Afslutning

 

Generalforsamling

Lørdag d. 10-3-2018 kl. 13.00

Generalforsamlingen afholdes hos: Advokat Hanne Ziebe Vester Alle 7 8000 Århus

Dagsorden i flg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af eventuelt kontingent for det følgende år.
  5. Valg af bestyrelse.

På valg er: Tove Clausen               modtager genvalg

                   Bente Isen                   modtager genvalg

                   Pia Hauge Jacobsen    modtager ikke genvalg

                   Pernille Westensøe    

  1. Valg af revisor og eventuel revisor suppleant.
  2. Eventuelle forslag.

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer (se nedenstående link)

http://www.bedsteforeningen.dk/upl/website/information/2018Bestyrelsensforslagtilvedtgtsndringer.pdf

  1. Eventuelt.

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen til tove-clausen@live.dk

Tilmeldingen til generalforsamlingen skal se senest 7-3-18 til samme mail.

Vi håber rigtig mange kan finde vej

 

På vegne af bestyrelsen