Referat fra bestyrelsesmødet i Bedsteforeningen 9-11-2016

Tilstede: Bente Isen, Susanne Riis og Tove Clausen.

Gæst: Birgit Ellehammer, Tidligere FBU inviteret af Pernille Westensøe

Afbud fra Inger Kirkemann - P.W bil gik i stykker undervejs til mødet.

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Godkendelse af referat og dagsorden
 3. Udbredelse af kendskab til foreningen
 4. Fondsmidler
 5. Nyt fra formanden
 6. Generalforsamling
 7. Tv bella
 8. Evt.

 

 1. Velkomst
   
 2. Dagsorden og referat godkendt
   
 3. Vores folder bliver nu sendt til vistaprint til mangfoldiggørelse, når de er leveret tager Susanne og jeg en pakkedag og får sendt ud til relevante steder.
  Bare en oplysning, 4-10-16 delte jeg rigtig mange foldere ud, på folketingets åbningsdag.
  Vi er enige om at udbredelse af kendskabet til vores forening har første prioritet.
   
 4. Ang. fondsmidler. Ansøgning om paragraf 18 midler i Roskilde kommune er udsat, er ikke realistisk på nuværende tidspunkt.
  Jeg har indhentet oplysninger om søgning af midler i Nordeafonden og Rebeccafonden, bliver taget op senere.
   
 5. Det var meget inspirerende at deltage i demonstrationen 4-10 på Chr.borg.
  Jeg har mødtes med Heidi Christensen, formand for bedre psykriatri i Århus og mormor til 2 anbragte børn. Mon vi kunne få et samarbejde op at stå?
   
 6. Generalforsamling bliver d.25-3-2017 kl. 14 hos Thorbjørn Thomsen.
  Jeg kontakter Mette Valentin, hvis hun kan komme med sit oplæg i den forbindelse.
  Ang. Kontigent. Vi vil sende en reminder ud i forbindelsen med indbydelsen til generalforsamlingen. Der er kun stemmeret hvis man har betalt kontigent. Kontonummeret kan være lidt svært at finde på hjemmesiden.
   
 7. TV-BELLA. Pia Hauge og jeg var inviteret på TV-bella 8-11.Pia havde været der tidligere .Hun fortalte om hvordan det var gået siden og vi fortalte om bedsteforeningen.Vi har aftalt flere optagelser, det bliver en lille serie.TV-BELLA er en lokal tv station for København, Frederiksberg og Vanløse. Første gang det vises er 14-11-16 kl.21. Prøv at google tv bella så kan det ses der , måske først efter udsendelsen
   
 8. Evt.Susanne fotograferede Bente og mig, så vi kan få billeder på hjemmesiden. Ligeledes vil vi bede Eddy om at sætte foreningens telefon nr. ved mit navn samme sted. Jeg har stadig ingen opkald haft.

 

Næste møde aftales til 18-1-2017 kl. 18.00 samme sted

 

Mange hilsner Tove

 

Jeg glemte at fortælle om et nyt medlem i Sønderjylland. Jeg har sendt nogen foldere til hende, da hun kendte flere interesserede.