Referat af bestyrelsesmøde d. 18 september 2017 hos Tove

Tilstede: Tove, Bente og Inger

Fraværende: Pia, Bodil, Susanne, Pernille

Referent: Inger

Dagsorden.

 1. Dagsorden godkendt
 2. Referat godkendt.
 3. Tove fortalte om sin oplevelse ved deltagelsen i orienterings/debat dag i Tænketanken.
 4.  Pr. 6-9-2017 er indestående på foreningens konto 1729,25 kr.
  Vi skal på næste møde have defineret perioden for indbetalt medlemskontigent dækker.
  Opkrævning af kontigent drøftes på næste møde.
 5. Mobilpay er oppe at køre nu.
  Susanne spørges om hun kan lave labels som kan klistres på folderne.
 6. Fastsættelse af dato for gennemgang af vedtægter.
  Tove tager sig af det.
  Thorbjørn inviteres med til mødet
  Mødet holdes ude i byen.
 7. Temadag d. 28-10-2017 afholdes i Frivillighedscentret i Jernbanegade i Roskilde.
  Opslag skal indeholde: Dato, tid og sted.
  Indholdet: Oplæg v. Inger Thorman (psykolog) Den nænsomme anbringelse.
  Deltagere: Bedsteforældre og øvrige pårørende. Forældre er velkommen til dette arrangement.
  Eddy laver opslag på hjemme siden og i FB gruppen
  Traktementet: Kaffe/the og boller
  Indgang: 25kr betaling på Netbank og mobil pay
  Bestyrelsen mødes kl. 12.30 på dagen
  Indkøb: Bente og Tove
 8. Generalforsamling d. 3 eller 10 marts, Hanne Ziebe vælger datoen.
  Hanne Ziebe kommer med et indlæg:  Grundlæggende forvaltningsret
 9. Status på søgning af fondsmidler:
  Der er hverken kommet tilsagn eller afslag.
 10. Facebook er ok.
 11. Eventuelt:
  Der blev ikke drøftes noget under punktet.

 

Inger Petersen.

Næste bestyrelsesmøde 13 november.