Bestyrelsesmøde i bedsteforeningen d. 30-10-19

Tilstede Bente ,Tove og Irene fra 19.30

fraværende uden afbud Hanne ,Berit

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsordenen
 2. Godkendelse af referat
 3. Nyt fra formanden
 4. Århus 4-11 dialogmøde
 5. Samtalecafe 9-11 i Roskilde
 6. Planlægning af generalforsamling 2020
 7. Hjemmeside
 8.  Folder
 9. Økonomi
 10. Evt.

Da vi kun var to er referatet lidt sparsomt

 1. Nyt fra formanden.

Det er lykkedes at blive optaget i den sociale vejviser.

Brev fra Eddy webmaster

Orientering om arrangement i R.i.F.T

     4   Hanne og jeg tager til dialogmøde i Århus 4-11

 1. Samtalecafe i Roskilde 9-11. Dorthe fra forældre partiet kommer og fortæller lidt om det Bente fortæller sin historie. Jeg sørger for lidt forplejning.
 2. Jeg kontakter Thorbjørn Thomsen ang. dato for generalforsamling i marts 2020

Vi har forslået 7-3-20

 1. Irene tager kontakt til Eddy
 2. Folder, Hvad koster det at få trykt nogle flere?
 1. Økonomi ok. Susanne har søgt paragraf 18 midler
 2.  Evt. intet

               Næste møde 22-1-2020 Her i dommervænget 5f. Jeg sørger for lidt forplejning

               Vi ses Tove