Referat Bestyrelsesmøde i Bedsteforeningen 11. april 2018

Fraværende: Bente

 1. Godkendelse af dagsorden:
  OK
 2. Godkendelse af referat:
  OK
 3. Konstituering af bestyrelsen:
  Formand Tove
  Næstformand Bodil
  Kasserer Susanne
  Menige bestyrelsesmedlemmer Bente og Inger                   
 4. Evaluering af generalforsamlingen:
  Det gik fint
 5. Nyt fra formanden:
  A) har fået tilsendt et prøveeksemplar af ”Bogen om Dean” (et anbringelsesforløb)
  B) har reserveret kommende bog af advokat Lars Buurgaard Sørensen (Tvangsfjernelser af børn og unge i praksis)
  C) har haft lidt ”hyr” med at få opdateret foreningens registrerings bevis hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
  D) acceptmail til advokat, som ønsker at være på vores advokat liste
 6. Strategi for det kommende år:
  A) Minimum 50 medlemmer og 4 tema-arrangementer
  B) advokatlisten; der pågår aktuelt en opdatering
  C) Temadage: FABU opererer kun i København, SESA i Ringe har ikke reageret på henvendelse, Tove kontakter i stedet VISO (spørg om pris)
  D) forslag om Børns Vilkår med tema om bisidder ordning til børn/unge
  E) forslag om oplæg v/ Bodil og Inger Thormann om manglende/mangelfuldt samvær mellem anbragte og deres pårørende
  F) foredrag (evt på nordjysk bibliotek) m/ Lars Buurgaard Sørensen om hans nye bog
  G) psykolog Niels Peter Rygård ”Om børn der mister deres historie”
  H) Bruno Skibbild Christensen om hans nye bog om anbringelsesforløb (skal foregå på et bibliotek)
  I) Else Andersen (Michaels plejemor) vise dokumentar[1] og fortælle
  J) journalist og plejeforælder Lise Ravnkilde om (bogen) ”Et stort hjerte er ikke nok” (om plejeforældres arbejde) (skal foregå på et bibliotek).
  Formanden udsender forespørgsler til de ovennævnte potentielle foredragsholdere.
  Borgerforslag om anbragtes ret til kontinuerligt samvær og kontakt med pårørende jf SEL §71 (Bodil og Susanne)     
 7. Markedsføringsplan for det kommende år:
  Tove sender forespørgsel til advokater om at udskrive foreningens brochure og lægge i deres venteværelser.
  Bodil søger midler til en ”roll up” (stander til brochure, flag osv).
  Bodil og Susanne laver en ”standard” plan for nyheder/opslag/events (hvilke facebook grupper og medier skal obligatorisk inddrages).
  Eventuelt deltagelse i Folkemøde Høng 26.5.2018 (Inger+Susanne, Susanne har telt).
  Der skal udskrives 1000 nye brochurer – Susanne sender forespørgsel til VistaPrint, Kofods Skole, produktionsskoler mv.
  ”Frivillig Dag” til efteråret i Roskilde – vi spørger Heidi om at deltage i Aarhus.
  Indtil videre er foreningens brochure uddelt/omdelt lidt tilfældigt og lejlighedsvist – eventuel konkret plan for omdeling behandles på næste møde.         
 8. Økonomi:
  Kontoudskrifter forevist.
  Henvendelse (stadig ubesvaret) til SKAT om skattefri gaver/donationer.
  Tjekke om Indsamlingsnævnet er ”LOTFRI”
 9. Facebook siden:
  Alle i bestyrelsen skal være med-administratorer.
  Opslag om vinder af Benny Andersen prisen 2018.
  Der skal ikke være ældre opslag såsom avisartikler osv.
  Der skal laves en meningsmåling om frekvens/længde af samvær mellem anbragte og deres pårørende. 
 10. Eventuelt:
  A) hjemmeside som fast punkt på dagsorden fremadrettet.
  B) Lokaleleje er steget til 118,-/time jf Inger – det afventes derfor at arrangere cafémøder/fællesspisning/ERFA møder. 

Næste møde: 6. juni 2018 hos Tove

Referent: Susanne

[1] ”Hvem passer på Michael?” (tidligere vist på TV)