Om foreningen

Bedsteforeningen har til formål at arbejde for, at bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn i videst muligt omfang får en sikker og fast tilknytning til anbragte børn, og at bedsteforældres og øvrig biologisk families rettigheder vedrørende anbragte børn overholdes og forbedres. I overensstemmelse hermed har foreningen særligt til formål at varetage medlemmernes interesser ved at:

  • bistå andre bedsteforældre og øvrig biologisk familie med råd, vejledning og hjælp, og sikre et tæt netværk af bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn.
  • arbejde for, at barnet ikke mister kontakten til sine bedsteforældre og øvrige biologiske familiemedlemmer, når barnet anbringes.
  • udbrede oplysning om Forening for bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børns arbejde.

Vores telefonrådgivning har fået nyt nummer: 50 11 03 62


Giv din donation i dag !!

Bedsteforeningen har brug for penge for at kunne udføre opgaven omkring støtte og information til pårørende til anbragte børn - så husk at betale dit kontigent eller giv din donation i dag på:

Foreningens MobilePay nummer er dette 5-cifrede: 32609

eller

Foreningens bankkonto i Nordea – Reg.nr: 2300  og kontonr: 4385-953-599.

Dialogmøde den 4. november 2019

Generalforsamling den 7. marts 2020

Cafemøde den 9. november 2019

Foreningens pjece

Kontingent

Telefonrådgivning