Om foreningen

Bedsteforeningen har til formål at arbejde for, at bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn i videst muligt omfang får en sikker og fast tilknytning til anbragte børn, og at bedsteforældres og øvrig biologisk families rettigheder vedrørende anbragte børn overholdes og forbedres. I overensstemmelse hermed har foreningen særligt til formål at varetage medlemmernes interesser ved at:

  • bistå andre bedsteforældre og øvrig biologisk familie med råd, vejledning og hjælp, og sikre et tæt netværk af bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn.
  • arbejde for, at barnet ikke mister kontakten til sine bedsteforældre og øvrige biologiske familiemedlemmer, når barnet anbringes.
  • udbrede oplysning om Forening for bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn arbejde.

Vores telefonrådgivning har fået nyt nummer: 50 11 03 62


Generalforsamling den 25. marts 2017

Foreningens pjece

Kontingent

Telefonrådgivning