Om foreningen

Bedsteforeningen har til formål at arbejde for, at bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn i videst muligt omfang får en sikker og fast tilknytning til anbragte børn, og at bedsteforældres og øvrig biologisk families rettigheder vedrørende anbragte børn overholdes og forbedres. I overensstemmelse hermed har foreningen særligt til formål at varetage medlemmernes interesser ved at:

  • bistå andre bedsteforældre og øvrig biologisk familie med råd, vejledning og hjælp, og sikre et tæt netværk af bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn.
  • arbejde for, at barnet ikke mister kontakten til sine bedsteforældre og øvrige biologiske familiemedlemmer, når barnet anbringes.
  • udbrede oplysning om Forening for bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn arbejde.

Vores telefonrådgivning har fået nyt nummer: 50 11 03 62


Giv din donation i dag !!

Bedsteforeningen har brug for penge for at kunne udføre opgaven omkring støtte og information til berørende til anbragte børn - så husk at betale din kontigent eller giv din donation i dag på:

Foreningens MobilePay nummer er dette 5-cifrede: 32609

eller

Foreningens bankkonto i Nordea – Reg.nr: 2300  og kontonr: 4385-953-599.

Temadag 4. maj 2019

Generalforsamling den 9. marts 2019

Temadag 19. januar 2019

Foreningens pjece

Kontingent

Telefonrådgivning