Kontingent

Foreningens generalforsamling har besluttet at opkræve årlig kontingent fra foreningens medlemmer for at fastholde og udvide foreningens sammenholdende og informerende virksomhed til bl.a. drift af foreningens hjemmeside samt den nye telefonrådgivning. Generalforsamlingen fastsatte kontingent til kr. 125 per medlem om året. Bestyrelsen har besluttet at give familie-rabat således at en familie betaler kr. 200 om året. Kontingent-perioden følger kalenderåret.

Som medlem af foreningen beder vi dig derfor venligst om at indbetale kontingent for 2016/2017 ved at overføre beløbet (kr. 125 eller kr. 200) til foreningens bankkonto i Nordea – Reg.nr: 2300  og kontonr: 4385-953-599.

Foreningens MobilePay nummer er dette 5-cifrede: 32609

Mange hilsner

Bestyrelsen

PS! Referat fra foreningens generalforsamling kan hentes her:

http://www.bedsteforeningen.dk/upl/website/information/Referatafgeneralforsamling20160123.pdf