Generalforsamling den 24. april 2022

Invitation til generalforsamling i Landsforeningen for bedsteforældre og øvrig relation til anbragte børn.

Generalforsamling søndag den. 24. april 2022 kl. 13.00-15.00

hos Advokat Thorbjørn Thomsen, Algade 43 1., 4000 Roskilde

Lynge 10. februar 2022

Foreningen for bedsteforældre og øvrig relation til anbragte børn afholder generalforsamling:

 

Søndag den 24. april 2022 klokken 13.00-15.00

hos advokat Thorbjørn Thomsen, Advodan, Algade 43 1. sal, 4000 Roskilde

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

Valg af dirigent, stemmetæller og referent

  1. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

  2. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

  3. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.

  4. Valg af bestyrelse.

  5. Valg af revisor og eventuel revisor suppleant.

  6. Eventuelt

 

Jeg håber, der kommer mange; sammen er vi stærkere.

 

Mange hilsner

Irene Gjerløv, Formand