Generalforsamling den 23. april 2023

Invitation til generalforsamling i Landsforeningen for bedsteforældre og øvrig relation til anbragte børn.

Generalforsamling søndag den. 23. april 2023 kl. 14.00-16.00

hos Roskilde Frivilligcenter, Jernbanegade 21, 4000 Roskilde

Lynge 22. marts 2023

Foreningen for bedsteforældre og øvrig relation til anbragte børn afholder generalforsamling:

 

Søndag den 23. april 2023 klokken 14.00-16.00

hos  Roskilde Frivilligcenter, Jernbanegade 21, 4000 Roskilde

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

Valg af dirigent, stemmetæller og referent

 1. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

 2. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

 3. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.

 4. Valg af bestyrelse.

 5. Valg af revisor og eventuel revisor suppleant.

 6. Indkomne forslag:

  Ændringer til vedtægterne:

  §15: Foreningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer og en suppleant. De vælges for 2 år ad gangen, således at der mindst er 2 medlemmer på valg i lige år og mindst 3 medlemmer i ulige år.

  Ændres til

  §15: Foreningens bestyrelse består af mindst 4 medlemmer og en suppleant.
   

 7. Eventuelt.

   

 

Jeg håber, der kommer mange; sammen er vi stærkere.

 

Mange hilsner

Irene Gjerløv, Formand