Næste bestyrelsesmøde vil komme senere

Formand

Irene Gjerløv

email: bedsteforeningen@gmail.com

 

Kasserer

Susanne

Bestyrelsesmedlem

Anja Diana Rasmussen

email: anjarapand@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Berit Nielsen

email: ivan.h.simonsen@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Therese Buch

email: Theresebuch@gmail.com

Webmaster (ikke bestyrelsesmedlem)

Eddy Madsen