Kære bestyrelse

Jeg indkalder til bestyrelsesmøde den 24. februar 2016 kl. 18. Jeg håber at alle kan deltage. Det kunne være hos mig eller i Mødrehjælpens lokaler her i Roskilde. Jeg foreslår, at vi hver især tager en lillebitte ret med. Bare giv jeres mening.

Her er en dagsorden

1. Velkomst

2. Økonomi

3. Hvad med revisor

4. Aktiviteter

5. Pjece ved Thorbjørn

6. Evt.

7. Næste møde

 

Mange hilsner og på gensyn

Tove