Generalforsamling den 23. januar 2016

Kære Bedsteforældre og øvrig biologisk familie

Hermed indkaldes i til generalforsamling

den 23. januar 2016 kl.14

hos Adv. Thorbjørn Thomsen, Algade 43, 4000 Roskilde.

Alle er velkomne uanset om i er medlem eller ej.

 

Dagens program er:

 • Velkomst ved Tove Clausen
 • Kort præsentationsrunde

Dagsorden for generalforsamlingen er i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af eventuelt kontingent for det følgende år.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af revisor og eventuel revisor suppleant.
 7. Eventuelle forslag.
 8. Eventuelt. 

Der er indkommet forslag fra formanden:

 • Vedtægter
 • Hvad ønsker vi af foreningen?
 • Hvordan får vi flere medlemmer?
 • Skal vi have kontigent?

Der er indkommet forslag fra Eddy Madsen

 • Hvem skal betale foreningens hjemmeside?

Efter generalforsamlingen vil psykolog Henry Drøscher fortælle om sit arbejde. Hans firma hedder Psykologiet. Der vil naturligvis være rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Der vil blive serveret kaffe og noget at putte i munden.

Hvis der er forslag til ændringer, som skal besluttes på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar 2016.

Af hensyn til antallet af stole er der tilmelding senest den 20. januar 2016 til Tove Clausen (email: tove-clausen@live.dk).

 

Mange hilsner og på gensyn

Tove Clausen