Generalforsamling den 25. marts 2017

Invitation til generalforsamling i Landsforeningen for bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn.

Roskilde 2-2-17

Generalforsamling 25-3-17 kl. 14.00

hos Advokat Thorbjørn Thomsen, Algade 43, 4000 Roskilde

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formanden aflægger beretning
  4. Visioner for foreningen
  5. Regnskab ved kasseren
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse. Inger og Susanne er på valg, modtager gerne genvalg.
  8. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer er velkomne til at komme med forslag til kommende aktiviteter.

 

Der gøres opmærksom på, at man kun har stemmeret, når kontingentet er betalt.(Jo flere penge på kontoen, des flere aktiviteter) Det koster kr. 125 for medlemmer og kr. 200 pr. familie. Beløbet bedes indbetalt på Reg.nr. 2204 Kontonr. 4385953599.

 

Der vil efter generalforsamlingen være et oplæg af privatpraktiserende socialrådgiver Mette Valentin, som er indehaver af Hjerterummet.

Der vil efterfølgende være tid til spørgsmål og gode snakke.

Foreningen vil være vært ved en kop kaffe og en bid brød.

Det forventes at mødet slutter kl. 16.30

 

Tilmelding nødvendig af hensyn til stoleantallet til tove-clausen@live.dk senest 20-3-17

 

Mange hilsner

Tove Clausen. Formand for bedsteforeningen.

 

Foreningens vedtægter: http://www.bedsteforeningen.dk/vedtgter

Referat fra sidste generalforsamling: http://www.bedsteforeningen.dk/upl/website/information/Referatafgeneralforsamling20160123.pdf