Generalforsamling den 9. marts 2019

Invitation til generalforsamling i Landsforeningen for bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn.

Generalforsamling lørdag den. 9-3-19 kl. 13.00

hos Advokat Thorbjørn Thomsen, Algade 43 1., 4000 Roskilde

Roskilde 9. februar 2019

Foreningen for bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn afholder generalforsamling:

 

Lørdag den 9. marts 2019 klokken 13-15

hos advokat Thorbjørn Thomsen, Advodan, Algade 43 1. sal, 4000 Roskilde

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 5. Valg af bestyrelse
  På valg er:
  Inger Kirkemann Petersen, modtager ikke genvalg
  Susanne Riis, modtager genvalg
  Bodil Dichow, modtager ikke genvalg.
 6. Valg af revisor og evt. revisorsuppleanter
 7. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen har et forslag til ændring af vedtægter, hvilket er vedhæftet nærværende indkaldelse (se §25)
  http://www.bedsteforeningen.dk/upl/website/information111/9.3.2019forslagtilvedtgtsndringerBedsteforeningen.pdf
 8. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og sendes til tove-clausen@live.dk

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest 4.3.2019 til samme mailadresse.

For at kunne deltage i evt. afstemning kræves det, at man er betalende medlem.

Dagens program

Kl. 13.00  Velkomst

Kl. 13.15  Generalforsamling

Kl. 13.45   Kaffepause

Kl. 14.00-14.15  Oplæg: ”En bedstemors tanker under anbringelsen af barnebarn”

Kl. 15.00  Afslutning

 

Jeg håber, der kommer mange; sammen er vi stærkere.

 

Mange hilsner

Tove Clausen, formand