Bestyrelsesmøde i bedsteforeningen 22 januar 2020

Referat

Tilstede .Bente, Irene og Tove

Afbud. Hanne og Berit

 

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

3. Nyt fra formanden

4.Planlægning af generalforsamling 7-3-2020

5. Planlægning af dialogmøde 1 april 2020 på Chr.borg

6. Revidering af vores folder

7. Planlægge samtalecafeer

8. Økønom

9 evt.

 

 

1. Dagsorden godkendes

2. Referat ikke fundet

3.Nyt fra formanden

Vi har fået mange nye medlemmer efter Statsministerens nytårstale.

Vi har dog kun 12 betalende medlemmer

 

Jeg deltager 16 maj 2020  i en udsattemesse her i Roskilde, jeg repræsenterer mødrehjælpen, men har fået lov at tage bedsteforeningen med.

Ligeledes deltager jeg i en sundhedsdag her i Roskilde til august for mødrehjælpen, hvor jeg også tager bedsteforeningen med.

Jeg har været til et temaarrangement i Valby kulturhus  17 nov 2019.

Emnet var samarbejde om det anbragte barn. Det var et spændende

arrangement.

 

Jeg har også været til en konf. d.17-12-2019 på Chr.borg. Emnet var

Retssikkerhed ved tvangsanbringelser af børn. Rigtig mange gode oplæg.

Nyt fra Århus lokalforening. De arbejder på at danne en bestyrelse, Der efterlyses 2 personer mere, så de kan blive 5 personer. Der er møde 10 februar 2020

 

4. Planlægning af generalforsamling 7-3 2020

Tove laver indbydelser og beretning, Jeg kontakter ligeledes en socialrådgiver studerende, som vil fortælle lidt om  om sin uddannelse.

Resten tager vi på næste møde.

 

5. Dialogmøde på Chr. borg 1 april 2020 med Karina Adsbøl  DF og ordfører

Camilla Fabricius Socialdemokratiet

Vi vedtager at bestyrelsen her og i Århus, samt kasserer og Webmaster kan deltage . .VI summer over det og planlægger spørgmål til næste møde.

 

6 Revidering af folder. Vi planlægger ændringer af folderen. Tove går videre med det.

 

7. Planlægge samtalecafeer. De er på pause.

 

8. Økonomi

Vi har modtaget donation fra Bodil Dichow på ca. 9100 kr. Det luner.

Det vides endnu ikke om vi får paragraf 18 midler fra Roskilde kommune

Regnskabet er sendt til bestyrelsesmedlemmer pr. mail.Stor tak til kasseren.

 

9. evt.

Ved Irene.Har lavet udkast til et nyhedsbrevt på facebook.. Det er meningen at det skal udkomme 1 x månedtlig. Virkelig god ide.

 

Ligeledes har Irene kreeret en konkurence til facebook, så der kommer mere fokus på foreningen . Spændende

 

Vi vedtager at google udviklingsnævnet, for at studere reglerne for økonomi.

Ved Tove. Jeg kontakter Dagbladet for at få dem til at lave en artikel om bedsteforeningen . Jeg havde en artikel i lige før foreningen startede.

 

Tak for et godt møde. Jeg afventer lige svar fra Hanne om datoer for de næste møder. Så får i en dato tilsendt.

Med bedstemor hilsen Tove