Bestyrelsesmøde 6. april 2016 i Bedsteforeningen

 

Tilstede var: Bente Isen, Inger Kirkeman Petersen og Tove Clausen

Fraværende: Janne Madsen, Pernille Westensø ,Pia Hauge og Susanne

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af referent og ordstyrer.
  3. Økonomi.
  4. Telefontid
  5. Fælles fodslag
  6. Efterårsarrangement
  7. Evt.
  8. Ny mødedato

1. Dagsorden godkendt uden problemer

2. Ordstyrer unødvendigt og undertegnede er referent.

3. Økonomi.

Der er oprettet en bedsteforælderkonto i Nordea.Der står 3.300 kr. på kontoen. Penge som vi har arvet fra den nu nedlagte forening "Barnet i Centrum". Vi har besluttet, at vi vil opkræve kontigent. Det vil blive på 150 kr. pr. person og 200 kr. for et ægtepar årligt. I skrivende stund kender jeg ikke starttidspunktet .

4. Telefontid.

Vi vedtager, at vi skal have telefontid .Jeg tager tirsdage fra 18-19 og Bente Isen tager torsdage fra 12-13. Efter 3 måneder skal det evalueres. Vi vedtager at anskaffe en billig telefon med taletidskort kun til dette formål. Starttidspunktet er endnu ukendt, men helst så hurtigt så muligt.

5. Fælles fodslag.

I første omgang handler det om telefonsamtalerne.Vores vigtigste opgave er at lytte og opfordre til en god tone til myndighederne og tålmodighed. Man kan evt. fortælle, hvad der har fungeret eller ikke har fungeret for en selv.

6. Efterårsarragement.

Jeg kontakter Mette Valentin, om hun igen vil øse ud af sine erfaringer. Ligeledes vil jeg kontakte Elin Iversen Søndergård, når jeg har en dato, for om hun evt vil lægge hus til igen.

7. Evt.

Vi taler om pjecen. Susanne har spontant tilbudt at bistå Thorbjørn Thomsen med udformningen. Her skal så stå om telefontid og kontigent og selvfølgelig også andre relevante ting. Vi har mange ideer til fordeling af pjecen

8. Nyt møde

Aftales til 18 maj kl. 18 på Elisagårdsvej 16a .

 

Tak for et godt møde, Tove Clausen