Bestyrelsesmøde 18. maj 2016 i Bedsteforeningen

 

Tilstede var: Bente Isen, Inger Petersen, Susanne og undertegnede.

Fraværende: Janne Madsen, Pia Hauge og Pernille Westensoe

  1. Dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Økonomi
  4. Pjece
  5. Telefonrådgivningen
  6. Efterårsrrangement
  7. Julearrangement
  8. Hjemmeside
  9. Evt.

1. Dagsorden blev godkendt

2. Referat godkendt

3. Økonomi:

Susanne orienterede om oprettelse af foreningskontoen, og at Eddy har fået sit tilgodehavende for hjemmesiden.

Vi starter med medlemskontigent per 1-7-16. Det er på 125 kr. per person eller 200 kr. per familie. Vores webmaster får det forhåbentlig lagt ud på hjemmesiden.

4. Pjecen

Pjecen gennemlæses og Susanne retter ang. kontigent. Så er pjecen frigivet. Stor tak til Thorbjørn og Susanne.

5. Telefonrådgivning

Så er telefonrådgivningen klar til at bruge. Det starter den 23-5-16. Spændende hvad det bringer med sig.

6. Efterårsarrangement

Arrangementet hos Elin er på plads. Bente Isen og Pia Hauge vil fortælle om ders forløb. Bagefter vil Mette Valentin øse af sin viden. Vi mangler kun at få lavet en tilmelding på facebook. Vi enes om at have en skål eller lign .stående, så kan folk give et lille bidrag til kaffe og kage.

7. Julearrangement

Vi vil holde et eller andet op til jul. Endnu ingen beslutninger

8. Hjemmeside

Vores hjemmeside er ret mangelfuld. Vi enes om at invitere Eddy til vores næste bestyrelsesmøde. Jeg skriver til ham med alle vores ønsker.

9. Evt.

Forslag fra Pernille om oprettelse af lokalgrupper, vi tager det som et punkt til næste møde.

 

Tak for et godt møde, Tove