Referat af bestyrelsesmøde i Bedsteforeningen 10.8.2016 kl. 18 hos Tove Clausen

Fraværende: Bente Isen og Janne Madsen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Økonomi
 4. Hjemmeside
 5. Evaluering af telefontid
 6. Lokalgrupper
 7. Arrangement hos Elin 1.10.2016
 8. Demonstration ved Christiansborg 4.10.2016
 9. Eventuelt
 10. Næste bestyrelsesmøde

 

 1. Dagens dagsorden blev godkendt
 2. Referat fra sidste møde blev godkendt
 3. Økonomi:
  a) Afslag på fondsmidler grundet manglende definition af hvad fondsmidler konkret skulle bruges til. Tove skal snart på kursus i at søge fonde. Vi kan søge til fx trykning af pjecer, porto til udsendelse af pjecer, særlige arrangementer fx julearrangement. Kasserer laver i den forbindelse estimat for det enkelte projekt forinden søgning af fondsmidler.
  b) Kontingent: Webmaster Eddy Madsen sørger for at udsende mails til medlemmer om kontingent
 4. Hjemmeside:
  a) Endelig udgave af folder sendes til webmaster, som lægger den på hjemmesiden som pdf-fil.
  b) Webmaster lægger orientering om arrangementet d. 1.10.2016 (hos Elin Iversen Søndergård) på hjemmesiden.
  c) ligeledes lægger webmaster samme arrangement på foreningens Facebook-side som en begivenhed.
 5. Evaluering af telefontid:
  Der er endnu ingen som har ringet til Tove. Pia Hauge er nævnt med telefon og tidspunkt på hjemmesiden og kan også tage imod evt. opkald.
 6. Lokalgrupper:
  Udsættes indtil videre indtil foreningen har fået flere medlemmer
 7. Arrangement hos Elin 1.10.2016:
  Maiken Breum (advokat hos Advodan Roskilde) skal have indbydelse til arrangementet. Tove inviterer Anne Marie Helger til 1.10.2016 samt demoen 4.10.2016. Bente Isen og Pia Hauge fortæller hver for sig om deres familiers forløb (2 x ½ time). Mette Valentin har også et oplæg (45-60 minutter). Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til dem alle. Pia Hauge udarbejder skriftligt materiale om sin families sag, som de fremmødte kan få med sig hjem. Der vil blive serveret kage/kaffe/te. De fremmødte evt. kan betale symbolsk beløb for dette hvis de ønsker det (intet fast beløb). Der er plads til ca. 25-30 personer hos Elin. Tilmeldte kan efter behov evt blive hentet på Ringe station.
 8. Demonstration ved Christiansborg 4.10.2016:
  Foreningen møder op og medbringer foldere. Dette aftales nærmere på det næste bestyrelsesmøde
 9. Eventuelt:
  a) Janne Madsen udtræder efter eget ønske af bestyrelsen, så vi skal have valgt en ny næstformand.
  b) Markedsføring: Inger vil gerne sponsere foldere for 1000 kr. Foldere kan udsendes til fx kommunernes familieafdelinger, biblioteker, lægehuse, psykiatere, psykologer, Mødrehjælpen, Retshjælpen mv. De advokater, som fremgår af foreningens hjemmeside vil få tilsendt mail om de vil udskrive foldere og lægge frem i deres venteværelse.
  c) Inger foreslår at der skal profilbilleder af alle bestyrelsesmedlemmer på foreningens hjemmeside
  d) Liselotte Blixt (DF) samt Rikke Carlsson (EU) inviteres til næste generalforsamling
  e) Forslag om et senere arrangement med Niels Christian Barkholt (formand for socialrådgiverne) m.fl.
 10. Næste bestyrelsesmøde:
  20.9.2016 klokken 18 hos Tove Clausen

/Referent Susanne