Referat bestyrelsesmøde i Bedsteforeningen 18.1.2017

Fraværende: Pernille Westensøe og Pia Hauge

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden: dagsorden blev godkendt
  2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: referat blev godkendt
  3. Planlægning af generalforsamling: 25.3.2017 fra klokken 14. Sted: Advodan i Roskilde – kan flyttes til Mødrehjælpens lokaler i nærheden, hvis der kommer mange. Oplæg v/ Mette Valentin efter selve generalforsamlingen. Der skal IKKE være præsentationsrunde v/ bestyrelsen som sidste år. Inger foreslås som ordstyrer. Pernille spørges om at være referent. Nyeste vedtægter – som i øvrigt ses at være identisk med udgaven på hjemmesiden - sendes ud samtidig med indkaldelse til generalforsamling. Under generalforsamlingen forespørges fremmødte medlemmer om evt. forslag herunder angående tema-dage. Vi spørger Thorbjørn om at være bilagskontrollant/revisor for foreningens regnskab. Der skal uddeles brochurer til de fremmødte for uddeling i deres netværk/nærområde. Inger og Susanne er på valg og genopstiller begge.     
  4. Visioner for foreningen: Rikke Carlsson (EU- politiker) har vist interesse for foreningen ved nyligt afholdte RIFT konference – blandt andet tilkendegivet at ville deltage i tema-dage. Flere frivillige beskrivelser af forløb i anonymiseret form på foreningens hjemmeside. Vi skal søge at påvirke politikere ifm vælgermøder op til KV17 – spørge om omprioritering af offentlige midler til anbringelsesområdet. Telefontid – 1 opringning dagen før! Søgning af fondsmidler skal først ske, når vi har et konkret program for en bestemt oplysende/social aktivitet – fondens regler tjekkes forinden ansøgning. Referat fra nyligt afholdte konference RIFT om retssikkerheden på anbringelsesområdet.
  5. Medlemsliste og kontingent: webmaster og kasserer følger op.
  6. Næste møde: Dato ikke aftalt men evt. blot et mail/tlf møde for nærmere aftale om generalforsamlingen (hvem sørger for forplejning – skal det evt. koste noget og i givet fald hvor meget osv.)
  7. Evt.: Brochurer overvejes at afleveres personligt i fx lægehuse, på biblioteker, til borgerrådgivere, til psykiatere, psykiatriske afdelinger, psykologer m.fl.

Referent: Susanne