Referat af bestyrelsesmøde 19.4.2017

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Godkendelse af dagsorden og referat: 
  Dagsorden blev godkendt – referat fra generalforsamling blev godkendt med underskrift fra referent og ordstyrer
 3. Evaluering af generalforsamlingen:
  Foregik i god ro og orden. Mange synspunkter blev vendt. Livlig debat.
 4. Aarhus projekt, lokalforening: 
  Stor ros til Heidi for dette initiativ (hun er en ildsjæl), Tove og Inger deltager i Aarhus 2.5.2017
 5. Fondsmidler:
  Vi ønsker for nuværende ikke at benytte eksternt tilbud om hjælp til søgning af fondsmidler
 6. Betaling af kontingent:
  Der skal automatisk gøres opmærksom på kontingent i forbindelse med medlemmers indmeldelse
 7. Arrangementer:
  Temadag(e) til efteråret 2017 – endnu intet fastlagt om indhold og foredragsholder. Ved minimum 25 deltagere kan vi muligvis få tilskud efter lov om aftenskoleundervisning
 8. Gennemgang af vedtægter:
  Vi skal have oplistet, hvor der skal ændres og derpå formuleret disse ændringer (blandt andet i forbindelse med lokal afdelinger (Aarhus), antal bestyrelsesmedlemmer på valg hvert andet år etc.)
 9. Eventuelt:
  A) Der mangler stadig billeder af flere bestyrelsesmedlemmer (4) til foreningens hjemmeside.
  B) Drøftelse om praktisk hjælp fra netværk inden en potentiel og truende anbringelse kommer på tale – lovgivning om tavshedspligt samt forhåndsgodkendelse / - accept fra forældre kan være i konflikt med dette og de færreste kommuner / sagsbehandlere inddrager i øvrigt (biologisk) netværk på noget som helst tidspunkt i processen.
  C) Medlemmers egne beskrivelser af deres forløb på hjemmesiden – her kan være bekymring i forhold til anonymisering og om det kan være negativt for egen sag etc.
  D) Efter Poul Nyrup Rasmussens udmelding på Altingets hjemmeside omkring anbragte børn, skal der tages kontakt til PNR for orientering / information / inddragelse.

  E) Næste møde 31.5.2017 kl. 18 hos Inger        

 

Referent: Susanne