Referat af bestyrelsesmøde i Bedsteforeningen 31. maj 2017

Tilstede: Inger, Bodil, Bente, Tove, Susanne

Fraværende: Pia og Pernille

  1. Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt
  2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde: Blev godkendt og underskrevet
  3. Referat fra opstartsmøde i Aarhus 4.5.2017: 8-9 fremmødte heraf nogle langvejs fra. Debat og snak. Aftalt indbyrdes et nyt møde samme sted i august 2017. Tove sender Heidis referat på mail.
  4. Økonomisk, kontingent, medlemsliste og MobilePay: Der sker ikke noget videre på banken. Eddy har vistnok for nylig sendt betalingspåmindelser til alle registrerede medlemmer. Nogle og halvtreds medlemmer men de fleste er ”ubetalende”. Bodil foreslår indbetalingskort, som endnu en betalingsmetode. MobilePay er endnu ikke ”kommet op og køre”; der er lang ventetid grundet mange anmodninger om oprettelse. Inger og Tove skal maile kopi af kørekort/pas samt sygesikringsbevis til Susanne for dokumentation til MobilePay. Der vil senere komme en blanket fra MobilePay, som skal underskrives.
  5. Søgning af fondsmidler igen igen: Bodil ved meget om at søge fondsmidler, hvilket kan komme foreningen til gavn. Vi kan evt. søge fondsmidler til fremtidig lokaleleje til aktiviteter i Aarhus, transport, forplejning, markedsføring, porto, foredragsholdere etc.  Bodil vil søge hos Nordea som det første.
  6. Planlægge næste temadag: Psykolog Inger Thormann foreslås som foredragsholder ved næste temadag. Tove sørger for lokaler sidst i september eller i oktober 2017. Pris cirka 25,- for ikke betalende medlemmer. Yderligere temadag skal være i tilknytning til ordinære generalforsamling, som måske skal/kunne foregå i Aarhus. Evt med efterfølgende gå/snakke tur og fællesspisning. Der foreslås en taler fra SFI men der er dog størst tilslutning til en advokat med emnet ”Arveforhold og andet økonomisk vedrørende anbragte børn” idet en arv eventuelt kan blive inddraget af myndighederne til betaling for barnets ophold.
  7. Administration af Facebook-siden: Nedlukning af ”gamle” facebook side. Tove kontakter Facebook. Bente skal være med-administrator på den ”rigtige” facebook side.
  8. Gennemgang af vedtægter og eventuelle ændringer: Udsættes til næste møde.
  9. Hjerterummet v/ Pia Hauge: Punktet kunne ikke behandles
  10. Eventuelt: Susanne skal sende Bodil det originale billede af to hænder, som holder lille barn, fra foreningens hjemmeside.

Referent: Susanne

Næste møde 2.8.2017 klokken 18 hos Bodil