Referat af bestyrelsesmøde i Bedsteforeningen 2. august 2017

Fremmødte: Tove, Susanne, Inger og Bodil

Fraværende: Bente, Pernille og Pia

Dagsorden:         

 1. Godkendelse af dagsorden:
  Dagsorden blev godkendt
 2. Godkendelse af referat:
  Referat fra 31.5.2017 blev godkendt og underskrevet
 3. Konstituering af bestyrelsen:
  Formand Tove - næstformand Bente - kasserer Susanne - Inger, Bodil, Pernille og Pia bestyrelsesmedlemmer. Konstituering skal fremover evt. være i umiddelbar forlængelse af generalforsamling
 4. Kontingent og MobilePay:
  Der er meget få kontingentindbetalinger til trods for at Tove skriver om dette til de nye medlemmer. Inger har medbragt et forslag med en tekst til nye medlemmer.
  MobilePay har vist sig at have meget lang sagsbehandlingstid og er derfor stadigvæk ikke kommet i gang.
 5. Ansøgning af midler v. Bodil:
  Der er ansøgt hos Nordea (til: konkret arrangement), Susi & Peter Robinsohns Fond (til: socialrådgiver- og psykologbistand, bisidder-assistance, konsulenthjælp, transport), Bikuben Fonden (til: støtte/hjælp til pårørende til anbragte børn), Danske Bank (Filial Lyngby: til konkret arrangement i området, hvor der vides at være 50 anbragte børn).  §18 midler Roskilde Kommune skal være målrettet kommunens borgere til frivillige sociale aktiviteter – det kunne fx være ”aflastningstjenester til pårørende til anbragte børn”   
 6. Temadag 28. oktober 2017:
  Betaling fra ikke-medlemmer 25 kroner som erlægges forud og ved tilmelding. Både forældre, bedsteforældre og andre pårørende kan deltage og der skal derfor bookes endnu et lokale; så der er et til forældre og et til de øvrige under den efterfølgende debat/spørgerunde.
 7. Generalforsamling 2018 i Aarhus hos Hanne Ziebe:
  Dato/tidspunkt samt foredragsholder er ikke endeligt besluttet
 8. Facebook:
  Foreningens facebook side skal kun indeholde konkrete og velformulerede opslag
 9. Evt.:
  Der er flere opkald til foreningens telefon; både i og udenfor telefontid. Der skal spørges ind til, hvorfra man kender til Bedsteforeningen. Gennemgang af vedtægter foretages på et særskilt møde i god tid inden generalforsamling 2018.
  Næste møde 18.9.2017 klokken 18 hos Tove

 

Referent/Susanne