Referat af bestyrelsesmøde i Bedsteforeningen 14.2.2018 hos Bente

Fraværende: Pia, Pernille, Inger og Bodil

 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt
 2. Godkendelse af referat: Referat blev godkendt og underskrevet
 3. Opfølgning af vedtægtsændringer: §2a: ”…hjælp…” erstattes af ”…støtte…”. §11 stk 1 tilføjes ”…referent…”. Susanne sender korrigerede vedtægter ud til bestyrelsen sammen med mødereferat. Tove sender efterfølgende bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til medlemmerne som Bcc.
 4. Generalforsamling: Tove sørger for en erkendtlighed til Hanne Ziebe. Tove bestiller smørrebrød når det vides, hvor mange der deltager i frokosten.
 5. Økonomi, §18 midler og kontingent: Kontoudtog fremlægges. Der er ikke mange betalende medlemmer. (Bestyrelsesmedlemmer: husk at betale kontingent for/i 2018 inden generalforsamlingen).
  Bodil Dichow har foreslået, at hun bliver indstillet til ”Benny Andersen prisen”. Såfremt hun vinder, vil hun videregive præmien til Bedsteforeningen, da vi mangler midler. Bestyrelsen bakker op om, at indstille Bodil til ”Benny Andersen prisen”.
  Vores konto er også en NEM-konto nu.
  Man kan ikke se afsender på Nordea vedrørende indbetalinger via MobilePay. Susanne tjekker op på dette på vores brugerside hos MobilePay.
 6. ERFA møder: Vedtages som forsøg og skal afvikles i et offentlig lokale fx på en skole. Inger spørger en skole i hendes nærområde om lokaler til udleje fx en lørdag sidst i april 2018 i tidsrummet 16-19. Afholdes som ”sammenskudsgilde” eller ”medbragt mad til eget forbrug”
 7. Hjemmesiden:
  Pjecen i PDF-format: Foreningens telefonnummer skal opdateres. Susanne retter og sender til Eddy.
  Der ligger referat fra generalforsamling 2016 ét sted men referatet fra generalforsamlingen 2017 ligger et andet sted. Referater fra generalforsamlinger skal ligge på ét sted og på det samme sted. Eddy retter.
  Det nyeste referat fra bestyrelsesmøde er fra 18.1.2017. Susanne sender de manglende referater til Eddy.
  Der mangler billede af Bodil Dichow. Tove spørger Bodil om at stille op til valg til bestyrelsen på generalforsamling. Bente spørger Pernille om at opstille som suppleant.
  Overordnet set kunne der godt ske mere på hjemmesiden; såsom personlige beretninger (opfordring til medlemmer lægges på Facebook), gode råd fra advokater og andre fagpersoner, lovstof, konkrete rettigheder som bedsteforældre/pårørende. Den kommende generalforsamling er endnu ikke annonceret; dette sørger Eddy for. Hvem besvarer henvendelser fra (potentielle) medlemmer fra hjemmesiden? Det gør Tove og har gjort det løbende.
 8. Temadag: Tove har kontaktet FABU, som har en timepris på 700 kroner + kørsel og de deltager kun i arrangementer på Sjælland. Tove har endvidere kontaktet ”Samvær i Centrum” samt ”De anbragtes Vilkår”; ingen af disse har dog svaret endnu. Et andet ”emne” kunne være Rikke Karlsson (EU). Mødecenter Odense foreslås som mødested til næste temadag. Tove spørger om pris. Tove spørger endvidere Mødrehjælpen om lokaleleje på Fyn. Tema-arrangementer er for både bedsteforældre, øvrig biologisk familie samt forældre mv?
 9. Eventuelt: Tove er kontaktet af studerende fra VIA om interview.
  Bente foreslår artikel eller vores pjece, som et indslag i bladet fra Ældresagen, men først når pjecen er rettet med det nye/rigtige telefonnummer.
  Susanne sørger for at tilrette pjecen og udskrive cirka 100 eksemplarer inden generalforsamlingen. Vi skal være mere synlige og skabe mere aktivitet for medlemmerne fx læserbreve, blogindlæg og evt radioindslag, hvis det kan lade sig gøre. Lave henvendelser til Folketingets ”virtuelle” opslagstavle med konkrete problemstillinger til relevante udvalg. Personligt foretræde for relevant udvalg med konkret problemstilling. ERFA møder, foredrag mv
  Susanne forklarer Tove om forskellen på ”Til” og ”Bcc” ved afsendelse af mail til medlemmer.
  Nyt fra Aarhus: intet nyt
  Susanne spørger/rykker Mette Valentin for dokumentation ift transportomkostninger ved hendes oplæg v/ generalforsamling 2017
 10. Næste møde 11. april 2018 klokken 18-21 hos Susanne, Gierslevvej 1, 4270 Høng

 

Referent Susanne