Referat af bestyrelsesmøde i Bedsteforeningen hos Tove, 6. juni 2018

Fraværende: Bodil

  1. Godkendelse af dagsorden: blev godkendt
  2. Godkendelse af referat: blev godkendt
  3. Den nye datalovgivning: Tove mailer vejledning til bestyrelsen. Susanne og Tove udarbejder noget konkret i fællesskab snarest muligt og inden næste bestyrelsesmøde
  4. Opdatering af hjemmesiden: Opdatere: ny bestyrelse og billeder af disse. Tekst om juli-juni kontingent ændres så det følger vedtægterne og dermed kalenderåret. Tove sender løbende de godkendte referater til webmaster. Bestyrelsen tjekker individuelt op på hjemmesiden og mailer ændrings forslag til Susanne, så det kan sendes samlet til webmaster. Revideret advokatliste skal uploades. Hjemmeside og Facebook side skal fremover være et fast punkt på dagsorden.  Facebook-siden: meningsmåling om samvær (Susanne). Fast opslag skal være fastlåst øverst (Susanne)
  5. Planlægning af temadage: Tove spørger Lars Buurgaard Sørensen om datoer (Nordjylland). Tove spørger FABU (650,-/timen) om datoer (Sjælland). Bodil har en forhåndstilkendegivelse fsva Bruno Skibbild Christensen – det foreslås, at foreningen i stedet reklamerer for Brunos foredragsrække på forskellige biblioteker
  6. Pjecen: Evt ændre billede/logo. Bodil er i gang med at revidere pjecen og må efterfølgende sende udkast til bestyrelsen.
  7. Økonomi: Der er tilkommet nye medlemmer siden sidst.
  8. Eventuelt: Strategi for indeværende år skal fremadrettet være et fast punkt på dagsorden.

Referent/Susanne

Næste møde 5. september 2018 hos Inger