Referat fra bestyrelsesmøde i bedsteforeningen 28-11-2018.

 Tilstede. Bente Isen, Bodil Dichow og Tove Clausen.

    Afbud. Susanne Riis og Inger Kirkemann

    Dagsorden

    1.Godkendelse af dagsorden

 1. Godkendelse af referat
 2. Nyt fra formanden
 3. Udkast til revideret folder ved Bodil
 4. Fordeling af ansvarsområder
 5. Planlægning af aktiviteter for 2019
 6. Hjemmeside og facebookside
 7. Indmeldesblanketter
 8. Revidering af vedtægter  ( ved opstart af lokalforeninger)
 9. øk.
 10. evt.

 

 1. Dagsorden godkendt
 2. Referat godkendt  (og underskrevet)
 3. Nyt fra formanden

   Orientering fra dagens Rift arrangement i Valby kulturhus.

   Emnet var børnesamtaler og forældrekompetanceundersøgelser.

                     Alle frivilligcentre i Danmark har fået tilsendt foldere og orientering

                   om vores forening. Fantastisk mange positive tilbagemeldinger.

                   Det har også givet en del opringninger på foreningstelefonen.

 

                   Dorthe Bøgeskov har spurgt om vi vil være med til et opråb

                   ( AKTIVISTER) Det ligger uden for vores område, så svaret blev nej.

 

 1. Udkast til folder ved Bodil. Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde, når alle forhåbentlig er til stede.
 2. Fordeling  af ansvarsområder. Udsættes til efter generalforsamlingen.
 3. Aktiviteter.  D. 8 dec opstart af lokalforening på Fyn. Jeg deltager.

9-1-2019, bestyrelsesmøde kl. 18 .evt her hos mig.

19-1-2019. Temadag i Roskilde

9-03-2019. Generalforsamling hos Thorbjørn Thomsen

Resten af året planlægges efter generalforsamlingen

 1. Hjemmeside og facebookside. Intet nyt
 2. Indmeldesblanketter på den gammeldags måde
 3.  Heidi har spurgt. De kan printes ud Det er ok, kan så sendes til mig, som vil formidle resten.
 4. Revidering af vedtægter (ang. lokalforeninger) Tages op på næste møde.
 5. Økonomi. Susanne har tilsendt os regnskabet. Helt fint.

Vi håber stadig at pengene fra Benny Andersen fonden bliver sat ind på vores konto.

Forslag fra formanden. Vi kan søge om gebyrfritagelse for mobiltelefonen, da vi er en social forening.

 1. Evt. Heidi påtænker at starte en lokalforening i Viborg, da der er uhyggelig mange tvangsfjernelser der.

         Næste møde 9 januar 2019 på Elisagårdsvej 16a. Roskilde

 

        Med bedstemorhilsen Tove