Referat af bestyrelsesmøde i Bedsteforeningen 9. januar 2019

Fraværende: Bodil

 1. Godkendelse af dagsorden: blev godkendt
 2. Godkendelse af referat: blev godkendt
 3. Nyt fra formanden: 1. mange positive tilbagemeldinger fra Frivillig Centrene 2. Kun Tove og Pia mødte frem 8.12.2018 angående fynsk lokalafdeling 3. Flere tilmeldinger til arrangement 19.1.2019 4. Bruno Skibbild vil holde offentligt foredrag i Sorø og vender tilbage når dato foreligger
 4. Forslag til revidering af vedtægter (angående lokalforeninger): Ingers forslag er indkopieret i gældende vedtægter og udsendes samtidig med nærværende referat
 5. Planlægning af generalforsamling: 1. Tove tilretter indkaldelsen fra 2018 og udsender denne samt forslag til vedtægtsændringer senest 9.2.2019 2. Bodil fratræder 3. Inger er på valg og ønsker ikke genvalg 4. Susanne er på valg og ønsker genvalg 5. Tove finder yderligere to, som vil stille op 6. Oplæg fra Inger på generalforsamlingen: hvordan tackler man en anbringelse, når både barn og barnebarn er følelsesmæssigt ramt?
 6. Arrangement 19.1.2019: 1. Tove afleverer opslag om arrangement til Roskilde Frivillig Center 2. Tove sørger for kaffe/kage 3. Pt 5 tilmeldte til arrangement med Bak & Lyster
 7. Folderen: 1. Drøftelse af ny folder tages op igen efter generalforsamling
 8. Kommende arrangementer: 1. Bak & Lyster 19.1.2019 samt generalforsamling 2. Opbakning til at støtte op om Bruno Skibbilds foredrag på Sorø Bibliotek, når den endelige dato foreligger 3. Forslag om flere kaffemøder fx på Sydsjælland
 9. Fordeling af ansvarsområder: SR udarbejder oversigt over foreningens arbejdsopgaver til næste møde
 10. Årshjul: Toves skitse indkopieret i nærværende referat. Arbejdsopgaver kan eventuelt indskrives.
 11. ØK: 1. Tove spørger anden forening, som har fået gebyrfrihed
 12. Eventuelt: SR lægger fremadrettet alt materiale fra foreningen en på usb stik, som opbevares i aflåst brandsikkert pengeskab

 

Referent/Susanne

Næste møde 6. februar 2019 klokken 18 hos Tove