Referat af bestyrelsesmøde i Bedsteforeningen 16.4.2019

Fremmødte: Tove, Bente, Hanne, Dorte og Susanne

Fraværende: Berit og Irene

  1. Godkendelse af dagsorden: blev godkendt
  2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: blev godkendt af de tilstedeværende
  3. Konstituering af bestyrelsen samt kort runde om egne historier: Tove formand, Susanne kasserer, Bente, Hanne og Dorte bestyrelsesmedlemmer, Irene og Berit suppleanter til bestyrelse 
  4. Nyt fra formanden: Webmaster har foretaget et par rettelser på hjemmesiden. Nye i bestyrelsen skal fremsende billede af sig selv til kasserer til at lægge på hjemmesiden samt oplyse, hvad der ønskes af tekst udover navn fx mailadresse.
  5. Evaluering af generalforsamlingen: Pænt fremmøde. Nye vedtægter underskrevet af alle i den siddende bestyrelse. Referat fra generalforsamling skal underskrives af dirigent (Inger) samt referent (Dorte).
  6. Orientering om bedsteforeningens arbejde og årshjulet. (Kasserer sender filerne til de nye i bestyrelsen)
  7. Temadag 4. maj – hvem gør hvad: Bente køber ind. Formand har nøgle til lokaler.
  8. Kommende arrangementer: Foreningen Hjertestilhed som oplægsholder om menneskerettigheder? Deltagelse i Aftenshowet (Dorte, Bente, Hanne, Tove)? Kaffemøder og opstart af lokalforening i Hillerød /v Hanne og i første omgang uden deltagelse af politikere. Spørge et par folketingspolitikere om at holde diskussions/temadag om tvangsfjernelser? Regional programmer hos TV2? Oprette arrangementer som ” begivenhed” på Facebook, hvor man kan tilmelde sig.
  9. Økonomi: Kontoudtog og medlemsliste fremlagt. Afslag på donation fra SEAS-NVE men vi søger den (og andre) igen. Reminder om betaling af kontingent udsendes til medlemmerne 1. marts inden generalforsamling.
  10. Eventuelt: Demoer på adresser med truende/potentielle tvangsfjernelser – T-shirt m/ påtrykt ”Bedsteforeningen”. Markedsføringsplan sendes til nye i bestyrelsen. Der skal med jævne mellemrum reklameres for foreningens telefonnummer/telefontid på Facebook. Foreningen Hjertestilhed sender sager til EU. Politikere skal være ærlige omkring, hvad der er den ideelle forældrerolle, så der kan tages stilling INDEN graviditet. Oprette lukket facebookgruppe kun for bestyrelsen så det er nemmere at kommunikere indbyrdes. Nye i bestyrelsen sender tlf nr+ adresser til kasserer. Kasserer sender spørgeskema fra tidligere projekt til øvrige i bestyrelsen.   Der SKAL være to i bestyrelsen (Hanne+Dorte), som har brugernavn/koder til hjemmesiden udover webmaster. Bestyrelsesmedlemmer skiftes til at skrive referat.

Næste bestyrelsesmøde er den 7.6.2019 hos Tove, Elisagårdsvej 16a i Roskilde – bemærk, at tidspunktet er fra klokken 13.

Referent/Susanne