Referat fra Generalforsamling 23. april 2023

Generalforsamling Bedsteforeningen 2023

23. april 2023 kl. 14-16 i Roskilde Frivilligcenters lokaler. Jernbanegade 21 i Roskilde

       0. Valg af dirigent, stemmetæller og referent. Susanne blev valgt til referent. Det var overflødigt med stemmetæller og ordstyrer grundet det beskedne fremmøde

 1. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år

Formandens beretning

 • Til generalforsamlingen sidste år havde vi netop modtaget den fine kurv fra Svendborg Frivilligcenter. Vi havde godt nok forventet en lidt anden slags kurv, men det var pænt af dem at tænke på os. Samtidig havde vi på Generalforsamlingen besøg af to personer fra byrådet og vi holdt efterfølgende et arrangement hvor vi inviterede flere byrødder fra andre kommuner. Det lykkedes at få to til at komme, som begge var meget overraskede over at høre de ting vi kunne fortælle og samtidig også glade for at de havde været med.
 • Der er blevet mere stille i foreningen. Vi svarer stadig på telefonopkald og mails, men det er ikke nær så meget som tidligere.
 • Vi er gået sammen med Rift og flere andre foreninger for at se om vi kan råbe politikerne op i forhold til at få ændret i Barnets lov, som lige om lidt vil være en realitet. Vi har holdt 3 møder med disse foreninger indtil videre og derudover har vi været på Konference på Christiansborg. Den blev afholdt af Rift i samarbejde med Torsten Gejl fra Alternativet. Han og Katrine Daugaard var de eneste politikere repræsenteret på denne konference. De er begge meget bekymret for hvad der kommer til at ske, når loven træder i kraft.
 • Anna Munch Heydorn fra Radio 24/7 har boret i flere af de frygtelige sager der er kommet frem i dagens lys. Bl.a. Langelandssagerne og sagen fra Frederikssund om den kvinde der skulle igangsættes inden jul, så forvaltningen kunne holde juleferie. Anna var også med på konference og fortalte også om hendes udsendelse med 3 whistleblowers fra Ankestyrelsen. Alligevel fastholdt repræsentanten fra Ankestyrelsen at de ikke laver fejl.
 • Vi forsøger at stable penge på benene, så vi kan få reklameret bedre for os selv.
 • Til slut nævner jeg lige barnets lov igen, som er blevet behandlet i Folketinget og venter på at se hvad de er kommet frem til. Vi håber de aktive politikere, som er på vores side har formået at rykke på noget.
 1. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet blev godkendt. Muligheden for at indbetale via Mobile Pay til Bedsteforeningen opsiges snarest grundet massive omkostninger
 2. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. Uændret (med 125 kroner for personligt medlemskab og 200 kroner for husstandsmedlemskab)
 3. Valg af bestyrelse: Heidi er udtrådt så bestyrelsen består nu af Irene, Susanne, Berit, Anja og Therese. Vibeke er suppleant
 4. Valg af revisor og eventuel revisor suppleant. Birgitte blev genvalgt som revisor
 5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne:

§15: Foreningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer og en suppleant. De vælges for 2 år ad gangen, således at der mindst er 2 medlemmer på valg i lige år og mindst 3 medlemmer i ulige år.

Ændres til

§15: Foreningens bestyrelse består af mindst 4 medlemmer og en suppleant.

Vedtægtsændringen blev vedtaget

 1. Eventuelt. Diverse løs snak om relevante emner

Referent/Susanne Riis